Doplnkové služby

Do nášho portfólia rovnako patrí aj poradenstvo v oblastí daní a registrácie, kompletného marketingu a pod. Podľa Vašich predstáv zabezpečíme vytvorenie kompletnej firemnej identity, návrh a graficke spracovanie loga spoločnosti, návrh a tlač reklamných materiálov a produktov, právne poradenstvo…

Z tohto dôvodu vám ponúkame okrem možnosti prevodu či založenia spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti aj doplnkové služby spojené s bezproblémovým fungovaním firmy. To znamená, že klient má vždy k dispozícii služby spojené s:

  • zaobstarávaním výpisov z registra trestov
  • vybavením Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  • usporiadaním valného zhromaždenia
  • spracovaním účtovníctva
  • poskytovaním daňového poradenstva
  • zabezpečením advokáta (príprava zmlúv, právnych podaní a pod.)
  • asistenciou pri zvolávaní a realizácii valného zhromaždenia
  • poskytovaním poradenských služieb v oblasti prípravy a overovania zahraničných verejných listín (zakladateľské dokumenty zahraničných spoločností a pod.)
  • sprostredkovaním súdnych prekladov z angličtiny, francúzštiny, nemčiny a iných jazykov


Ponúkame aj zmeny v sro

(prevod obchodného podielu, odvolanie a menovanie konateľa, zmena sídla, doplnenie predmetov podnikania)

za 250,- eur

Formulár

formulár Priložený formulár si stiahnite do po-
čítača a vyplnený nám ho pošlite buď e-mailom, alebo poštou.


Referencie

formulár Zoznam spoločností, ktoré sme založili.

Pridaj sa k nim!